Tag: Plastic Sealer

15 April 2020

เครื่องซีลถุงสุญญากาศช่วยถนอมอาหาร คงคุณค่าโภชนาการ

เครื่องซีลถุง นั้นมีหลายประเภท หลายรุ่น หลายยี่ห้อค่ะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานค่ะว่า คุณต้องการซีลถุงแบบไหน ปริมาณมากหรือน้อย รูปทรงของชิ้นงานเป็นอย่างไร งบประมาณที่ตั้งไว้เท่าไร ค่ะ โดยวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องซีลถุงสุญญากาศที่ช่วยถนอมอาหารให้มีคุณภาพคงเดิมไม่ว่าอยู่ในสภาพอากาศเช่นใดค่ะ